Chương trình tham quan

2017-07-04 12:48:53

CHƯƠNG TRÌNH THAM QUAN - TRẢI NGHIỆM TẠI DNXH
THIỆN TÂM HƯƠNG

 
Địa điểm: 134 Ngô Tất Tố, Phuờng 22, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

Thời lượng: 2h-3h

Số lượng người tham gia: 5-20 người/lượt

Nội dung chuyến tham quan: Khi đến Công ty Thiện Tâm Hương (TTH) du khách sẽ được giới thiệu về quá trình hình thành, mục tiêu, sứ mệnh của TTH (15ph)

Đi tham quan các bạn khuyết tật đang làm việc, cách thức và cuộc sống của các bạn đang tham gia sản xuất ở TTH. (10ph)

Xem các sản phẩm của TTH (5ph)

Du khách được chọn một trong các sản phẩm thú giấy được giới thiệu.

Xem một bạn khuyết tật làm tất cả các công đoạn sản phẩm mà du khách chọn. (30ph)

Du khách thực hiện lại chính sản phẩm đó với sự hỗ trợ của các bạn. (45ph)

Tùy theo lượng khách có thể tổ chức thành cuộc thi xem người nào, nhóm nào  làm xong sớm nhất sẽ có phần thưởng.

Du khách cũng có thể trang trí thêm cho sản phẩm do chính tay mình làm theo sở  thích.

Du khách mua sắm tự do các sản phẩm của TTH làm quà.(15ph)

Kết thúc chương trình tham quan và trải nghiệm tại Thiện Tâm Hương.