Đoàn khách du lịch đầu tiên từ đối tác du lịch ACTXPLORER !!!

2017-08-03 21:57:39   
Vào ngày 28/7 Thiện Tâm Hương đã đón tiếp đoàn khách du lịch đầu tiên từ đối tác du lịch ACTXPLORER trải nghiệm sản phẩm "Tham quan và trải nghiệm tại Thiện Tâm Hương". Đoàn khách là một gia đình người Mỹ đã có những giây phút thú vị tại Thiện Tâm Hương.
 Hy vọng sẽ được tiếp đón nhiều đoàn khách hơn từ đối tác ACTXPLORER trong những ngày tới.
Gia đình ông Smith tham gia trải nghiệm sản xuất cùng các bạn khuyết tật ở Thiện Tâm Hương 


Bà Clara và con gái Joanna rất khéo tay khi tham gia trải nghiệm này.

Ông Smith góp ý  "Nên làm sẳn các bộ phận khách tới thì chỉ gắn thôi chứ khó quá" .