Gặp gỡ trao đổi với các bạn khuyết tật tai trung tâm Bảo Trợ Dạy Nghề Và Tạo Việc Làm Cho Người Tàn Tật TP.HCM

2017-08-04 22:37:29   
Vừa qua đại diện Thiện Tâm Hương đã có cuộc gặp gỡ trao đổi với các bạn khuyết tật tai trung tâm Bảo Trợ Dạy Nghề Và Tạo Việc Làm Cho Người Tàn Tật TP.HCM. Tại buổi tọa đàm có các đại diện doanh nghiệp có người lao động là người khuyết tật. Trong buổi tọa đàm các doanh nghiệp đã trả lời các thắc mắc của các bạn khuyết tật về việc làm,yêu cầu cũng như các chính sách của các doanh nghiệp dành cho người khuyết tật.
Đây là buổi tọa đàm lần đầu tiên dành cho các bạn khuyết tật có 
cái nhìn thực tế về nhu cầu tuyển dụng và đã làm bỡ ngỡ cho các bạn khi một doanh nghiệp đã cho các bạn biết việc đi làm bên ngoài không phải là một màu hồng như các bạn mong ước.
Đại diện Thiện Tâm Hương cũng chia sẽ:"Các bạn đừng đòi hỏi các doanh nghiệp có những chính sách gì hỗ trợ cho các bạn mà hãy xem lại các bạn hiện nay sẽ làm được gì cho doanh nghiệp. Mọi người khi vào doanh nghiệp dù khuyết tật hay không đều được đói sử công bằng". Buổi tọa đàm cũng mở ra cái nhìn thực tế hơn để Trung Tâm Bảo Trợ có sự điều chỉnh trong việc dạy nghề để các bạn sau khi ra trường có thể hội nhập và tồn tại được lâu trong các doanh nghiệp đồng thời thay đổi tư duy của các bạn về việc làm.
Anh Nguyễn Lê Phú - Phó giám đốc Thiện Tâm Hương giới thiệu các hoạt động của công ty.


Trao đổi và chia sẻ những trăn trở của doanh nghiệp và người lao động là người khuyết tật .


Đại diện của các doanh nghiệp trong buổi tọa đàm.