HỘI ĐỒNG ANH PHÁT TRIỂN CÔNG TÁC CỘNG ĐỒNG BẰNG SỰ HỢP TÁC VỚI CÁC ĐỐI TÁC DOANH NGHIỆP XÃ HỘI HÀNG ĐẦU .

2016-12-05 20:56:11   
Ngày 15-09-2015,Hội Đồng Anh đã có những công tác thiết thực liên hệ làm việc với các doanh nghiệp xã hội hàng đầu tại Anh và 7 Quốc Gia khác,nhằm hỗ trợ đời sống những người khuyết tật kém may mắn .
Trong năm 2015-2016, Hội đồng Anh hợp tác với 36 đối tác hàng đầu về Doanh nghiệp Xã hội (DNXH) tại Vương quốc Anh triển khai thí điểm chương trình “Làm thế nào để các DNXH kinh doanh bền vững và sẵn sàng tiếp cận nguồn vốn đầu tư xã hội” (gọi tắt là BIR) tại 07 quốc gia, bao gồm Bangladesh, Pakistan, Myanmar, Thailand, Indonesia, Philippines, Malaysia, Ghana và Việt nam.

Mục tiêu của chương trình BIR là tăng cường sự phát triển mạnh mẽ của DNXH trên toàn thế giới bằng việc hỗ trợ DNXH, sẵn sàng đón nhận các nguồn vốn đầu tư cũng như có kế hoạch đo lường được tác động xã hội với một mô hình kinh doanh bền vững. Cụ thể, khi tham gia vào chương trình các DNXH sẽ được trang bị những kiến thức và kỹ năng để xây dựng chiến lược kinh doanh, chiến lược tài chính tốt hơn, kế hoạch bán hàng toàn diện hơn để thu hút được nguồn vốn từ các nhà đầu tư xã hội.

Mạng lưới Học giả Doanh nghiệp Xã hội Việt Nam (VSES) và Học viện Yup là đối tác của Hội đồng Anh Việt Nam trong việc triển khai Chương trình này. Chúng tôi mong muốn tìm hiểu thực trạng và nhu cầu hỗ trợ phát triển năng lực kinh doanh và sẵn sàng tiếp cận nguồn vốn của các tổ chức, doanh nghiệp đang là DNXH, có ý định chuyển đổi thành DNXH, có nhiều đặc điểm tương đồng của DNXH, để từ đó có thể xây dựng và triển khai các chương trình hỗ trợ phù hợp với nhu cầu của DNXH.

Doanh nghiệp Xã hội trong Khảo sát này được hiểu là các tổ chức, các doanh nghiệp đặt ra cho mình một sứ mệnh xã hội và/hoặc môi trường, có hoạt động thương mại/kinh doanh và tái đầu tư phần lớn lợi nhuận của mình vào hoạt động của tổ chức để phục vụ sứ mệnh xã hội và/hoặc môi trường của mình. Hình thức pháp lý của DNXH có thể là Công ty TNHH, Công ty Cổ phần, Doanh nghiệp tư nhân, Tổ chức phi lợi nhuận, Tổ chức phi chính phủ, Các Trung tâm, Hiệp hội, Hợp tác xã…

Tiêu biểu trong ngày 15-09-2015,đại diện Hội Đồng Anh đã tới tham quan và làm việc cùng đại diện lãnh đạo cty TNHH Thiện Tâm Hương - một trong những đơn vị hàng đầu Việt Nam đào tạo hướng dẫn người khuyết tật hoà nhập xã hội,nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của những người khuyết tật,kém may mắn .

Anh Nguyễn Lê Phú-phó giám đốc cty TNHH Thiện Tâm Hương đã trao đổi với lãnh đạo Hội Đồng Anh về tâm nguyện và sứ mệnh của những người làm công tác xã hội nói chung và Thiện Tâm Hương nói riêng,mong muốn giúp đỡ đời sống những người khuyết tật kém may mắn cùng tìm ra những hướng đi tốt nhất ,giảm tải những gánh nặng cho gia đình và xã hội.

_Theo tin tức công ty_

Đại diện Hội Đồng Anh tới thăm cơ sở làm việc cty TNHH Thiện Tâm Hương