Walmart ghé thăm Thiện Tâm Hương

2016-11-26 10:08:11    Vào ngày 26/11/2016 vừa qua Thiện Tâm Hương đã vinh dự đón tiếp đoàn nhân viên các bộ phận thu mua,QA,an sinh xã hội của tập đoàn siêu thị hàng đầu thế giới Walmart ghé thăm. Sau khi được nghe về quá trình hình thành và mô hình phát triển của Thiện Tâm Hương đoàn đã được trải nghiệm tham gia vào việc sản xuất ra một sản phẩm bằng 1 cuộc thi và có phần thưởng cho đội thắng cuộc. Mọi người đã rất sôi nỗi và rất hứng thú với cuộc thi này và còn sáng tạo hơn nữa. Cảm ơn anh Bùi Việt Hà đã kết nối một chương trình thú vị như vậy.