Về Chúng Tôi

Thiện Tâm Hướng
Thiện Tâm Hương là một Doanh Nghiệp Xã Hội thực thụ đầu tiên ở Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực hỗ trợ toàn diện cho người khuyết tật (NKT) thông qua đào tạo nghề,tạo việc làm và định hướng giúp NKT tìm được việc làm phù hợp, hỗ trợ tìm nguồn tiêu thụ sản phẩm của NKT. Từ đó, giúp NKT tự tin và dễ dàng hòa nhập với cộng đồng, giảm bớt gánh nặng cho gia đình và xã hội.Bên cạnh đó Thiện Tâm Hương mong muốn có thể đưa cộng đồng tới một hướng nhìn tích cực về người khuyết tật thông qua sản phẩm chứ không phải ngoại hình.
 
THIỆN TÂM HƯƠNG is one of  the first and leading Social Enterprises in Vietnam that dedicates to empowering people with disability by vocational training, providing career opportunities and connecting markets for their products. Via those activities, on one hand, THIỆN TÂM HƯƠNG aims to raise their self-confidence, better integration with the community and reduce the burden on family and society. On the other hand, our aspiration is that the community will have a more positive recognition for people with disability, as a result of their work not their appearance.
 
QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH
- Năm 2007: Thiện Tâm Hương được thành lập khởi đầu là Cơ Sở Dạy Nghề cho người khuyết tật mang tên Thiện Tâm.
- Năm 2008 : Có chứng nhận dạy nghề cho người khuyết tật do Sở Lao Động Thương Binh & Xã Hội TP.HCM cấp.
- Năm 2009: Trở thành Công Ty TNHH Thiện Tâm Hương với giấy phép kinh doanh do Sở Kế Hoạch Đầu Tư TP.HCM cấp với chức năng kinh doanh các sản phẩm do người khuyết tật làm ra.
 
THIỆN TÂM HƯƠNG history
-  2007: THIỆN TÂM HƯƠNG was founded as Thiện Tâm Vocation Training Site for the disabled
-  2008: THIỆN TÂM HƯƠNG was certified on vocational traing for the disabled by Department of Labour - Invalids and Social Affairs
-  2009: THIỆN TÂM HƯƠNG became THIỆN TÂM HƯƠNG Ltd. (Business Registration Form certificated by Ho Chi Minh City Department of Planning and Investment) specializing in trading products made by the disabled.
 
HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO
-       Đào tạo NKT tham gia sản xuất các mặt hàng thủ công mỹ nghệ, đồ lưu niệm bằng giấy.
-       Đào tạo các kỹ thuật may sản phẩm may mặc, sản phẩm tiêu dùng.
-       Đào tạo kỹ năng làm việc trong doanh nghiệp.
 
Training activities
-   Making handicraft, paper souvenir
-   Sewing skills
-   Developing corporate skill
 
HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT - KINH DOANH
-   Thú lưu niệm bằng giấy cung cấp cho hệ thống FAHASHA
-   Khẩu trang vải cho hệ thống siêu thị (Coopmart,Vinmart)
-   Kinh doanh khẩu trang y tế mang thương hiệu Thiện Tâm cho các nhà thuốc tây trong TP.HCM
-   Hoạt động thương mại về may mặc cho các đối tác
-   Điểm đến du lịch tham quan trải nghiệm 
 
Business activities
- Paper animal in FAHASA
- Fabrid face mask distributed in Coopmart, Vinmart
- Medical mask distributed in drug stores in Ho Chi Minh City
- Commercial activities in garment industry
- Tourist destination experiencing with the disabled
 
HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI KHÁC
-       Tạo việc làm và thu nhập cho 15 bạn khuyết  tật.
-       Tạo môi trường thân thiện, giúp cho họ cảm thấy có ích và giá trị lao động của họ thông qua lương.
-       Là đối tác thương mại cho các đơn vị,doanh nghiệp của người khuyết tật nhỏ lẻ.
SLOGAN : Dù cơ thể khuyết tật nhưng tư duy không khuyết tật .
SỨ MỆNH : Dạy nghề và tạo việc làm cho người khuyết tật .
TẦM NHÌN : Thay đổi cách nhìn nhận của mọi người về người khuyết tật thông qua sản phẩm chứ không  thông qua ngoại hình .
 
Other social activities
- Creating jobs and income for 15 young people with disability
- Creating friendly environment to raise the disabled’s awareness of their values
- Being business partner with small, medium enterprises run by people with disability 
Slogan: Disability is in the body, not the mind
Mission: Training and creating jobs for the disabled
Vision: Changing the community’s look towards people with disability, as a result of their work not their appearance.
 
Mục tiêu đặt ra của Công ty :
-  Đến cuối năm 2017 sẽ tạo việc làm cho 30 bạn khuyết tật.
- Giúp 5 bạn khuyết tật tham gia sản xuất chính đạt được mức lương tối thiểu để có thể tham gia bảo hiểm xã hội.
- Giúp các đối tác,các tổ chức Xã Hội khác cùng phát triển trong lĩnh vực kinh doanh,sản xuất.
 
Company’s goal :
- Creating jobs for 30 people with disability by the end of 2017
- Helping 5 people with disability to join main production line to gain minimum salary to have social insurance
- Helping partners and other social organizations to reach sustainable development